• Cor d'Horta i Mercat | Barcelona Shopping City | Barcelona Shopping City
Barcelona Shopping City

Cor d'Horta i Mercat

Per tot el territori d´aquest eix natural es distribueixen més de vuit-cents establiments dedicats al comerç al detall i de serveis. La majoria d´ells són de caràcter familiar, amb una important presència de cadenes comercials i franquícies, tots amb una variada i completa oferta, també compta amb un important conjunt d´establiments de restauració que, juntament amb una sala de multi cinemes, aporten un bon nombre de passejants i afavoreixen l´activitat comercial de l´eix.

Un aspecte molt important del comerç de l´eix és l´estreta relació que existeix amb els seus clients naturals. En efecte, entre els aspectes que el veïnat afirma valorar més del comerç de l´eix, destaca el tracte personalitzat, que ha afavorit la creació de vincles, fins i tot d´amistat, entre comerciants i clients, així com la plena integració del comerç en la vida sociocultural d´Horta.

Passatge Vila i Rosell, 8
08032 Barcelona
Tel.: 934 290 731