• Cor D'horta | Barcelona Shopping City | Barcelona Shopping City
  • Cor D'horta | Barcelona Shopping City | Barcelona Shopping City
Barcelona Shopping City

Cor D'horta

Informació

Per tot el territori d'aquest eix natural es distribueixen més de vuit-cents establiments dedicats al comerç al detall i de serveis. La majoria d'ells són de caràcter familiar, amb una important presència de cadenes comercials i franquícies, tots amb una variada i completa oferta, també compta amb un important conjunt d'establiments de restauració que, juntament amb una sala de multi cinemes, aporten un bon nombre de passejants i afavoreixen l'activitat comercial de l'eix.

Un aspecte molt important del comerç de l'eix és l'estreta relació que existeix amb els seus clients naturals. En efecte, entre els aspectes que el veïnat afirma valorar més del comerç de l'eix, destaca el tracte personalitzat, que ha afavorit la creació de vincles, fins i tot d'amistat, entre comerciants i clients, així com la plena integració del comerç en la vida sociocultural d'Horta.